top of page

SEMINĀRS | Obligātās prasības datu drošībā un aizsardzībā

Dati mūsdienās ir viena no lielākajām uzņēmuma vērtībām. Nedroša un nepamatota datu apstrāde uzņēmumā var radīt gan sliktas reputācijas risku, zaudējot klientus vai sadarbības partnerus, gan arī finanšu risku – līgumsodu vai uzraugošo iestāžu piemērotu administratīvo sodu. Kas ir personas ...

Vieta un laiks:

2024. g. 23. janv. 09:00 – 15:00

Rīga, Tērbatas iela 28, Centra rajons, Rīga, LV-1011, Latvia

Share This Event

bottom of page